1.   Ktenovakovarým oblastem koučování se věnujete?

  •   individuálnímu koučování středního managementu a řadových pracovníků ve všech oblastech profesionálního i
  •   osobnostního rozvoje (např. koučování manažerů, supervizorů a operátorů v Call Centrech bank, pojišťoven)
  •   rozvoji manažerských dovedností a leadershipu (vedení a řízení spolupracovníků, komunikace, prezentace, delegování, týmová        spolupráce)
  •   osobnostní rozvoj
  •   obchodní dovednosti
  •   moderování skupinových prací a workshopů

Vzdělání

1969 maturita na SPŠE silnoproudé

Předchozí pracovní zkušenosti

1997 - do současnosti FBE Praha s. r. o - senior konzultant, lektor, trenér a kouč
1994 – 1996 firma Radiokontakt OPERATOR ,a.s., pracovník odd. marketingu
1993 firma MSI s.r.o., obchodní zástupce, vedoucí týmu prodejců
1991 – 1992 v rodinné soukromé firmě, obchodník
1969 – 1990 Pražské energetické závody, pracovník technického rozvoje

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

2011- 2012 kurz akreditovaný ČAKO „Výcvik koučování – Koučování s jednotlivcem“ 1.stupeň ACP (105 hodin), FBE Praha s.r.o.
2007 - 2008 Tréning koučů I., II., III. a IV. (projekt Akreditovaný kouč, rozsah 56 hodin), Do.Dr. Vlado Labáth, Phd. - ARK Consulting, s.r.o., Bratislava
2002 – trénink trenérů firmy Hackland Browne & Associates, Kanada
2001 - program Process Management firmy Marsh&Barnes, Inc, Velká Británie pod vedením Johna Marshe.
1998 -do současnosti Interní rozvojový a tréninkový program pro lektory a kouče společnosti FBE Bratislava a FBE Praha - koučování
1997 – do současnosti trénink trenérů společnosti FBE zaměřený na zdokonalování lektorských a trenérských dovedností (2x ročně) FBE Praha, FBE Bratislava

Vybrané reference v koučování

Firmy:
E banka (nyní RFSb), LMC, VB, ČS, PFČP

Pozice (individuální koučování):
• manažeři
• oblastní ředitelé
• vedoucí odborných útvarů

OTÁZKY PRO KOUČE:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

Jsem lektorkou a trenérkou a vím, jak je potřebné umět převést znalosti a dovednosti do praxe. Je pro mne vždy velikou radostí, když mohu jako průvodce - kouč - vnímat uvolnění skrytých potenciálů v jedinci, jeho radost nad objevením nových osobních možností a naplnění přání (osobních) jak koučovaného, tak i přání objednavatele. Je nádherné vidět kvalitativní posuny v postojích, přístupech i dovednostech koučovaných. Uvědomuji si stále více sílu koučinku a jeho důležitost v dnešní době, kdy je téměř bez výjimky třeba posílit u pracovníků zdravé sebevědomí, odvahu se měnit a posouvat směrem k netušeným možnostem, které mají v sobě skryté. Jejich „aha“ efekty jsou pro mne největší odměnou.

Jakou formou / metodou koučujete?

Koučuji pomocí systemického přístupu. Tento přístup je mi velmi blízký, neboť pracuje hlavně se zaměřením na jazykové a myšlenkové konstruování žádaného stavu („nehrabe“ se v tom, proč to nejde, jde rovnou směrem, jaké to bude, až to půjde). Pracuje s nejmenšími možnými krůčky k dosažení žádaného stavu. Je tedy velmi motivační, neboť koučovaný může celou cestu zažívat úspěch, a to i díky malým dílčím posunům vpřed. Dalším nástrojem, který využívám, je například Gestalt přístup, který pomocí různých zážitkových cvičení vede k dalšímu uvědomování si žádaného stavu. Nedirektivní přístup nejvíce vyhovuje mému přesvědčení o efektivní práci s lidmi.

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

Pracuji s lidmi neustále a právě forma vedení školení – případné následné soukromé koučinkové rozhovory s účastníky mi pomáhají v cestě osobního rozvoje. Doprovázím celou řadu lidí při ujasňování si své cesty, hledání nových řešení a to pomocí individuálního koučinku. Stále studuji odbornou literaturu jak z oblasti psychologie, koučinku i supervize a pomocí sebereflexe si stanovuji nové rozvojové cíle.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

Mou hlavní pracovní náplní je vzdělávání dospělých. Jsem specialistou na komunikační dovednosti ve všech oblastech – např. efektivní komunikaci, komunikaci při řešení problémů a konfliktů, vyjednávání a prezentační dovednosti. Pracuji i v oblasti psychologie prodeje a v oborech s touto dovedností souvisejících, jako je např. vymáhání pohledávek apod. Jsem velmi často využívaná v centrech, která komunikují s klienty po telefonu (jako jsou banky, pojišťovny atd.) Koučink je oblast, která je v této mé činnosti velmi důležitá, neboť v něm mohu zúročit své odborné zkušenosti – a to i přesto, že pracuji pomocí systemického přístupu (kde „odborníkem na vše, co potřebuje“, je koučovaný sám).

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story") v roli kouče?

Pokud mám vybrat jednu zkušenost, pak velmi ráda vzpomínám na koučink a další aktivity pro CCL v bance v Olomouci. Zde pracovalo několik desítek vysokoškoláků (výdělek při studiu) pod vedením supervizorů a manažerů. Naše spolupráce trvala vice jak pět let a přinesla dobré ovoce. Manažeři i supervizoři se díky koučinku velmi výrazně posunuli ve schopnosti vést a řídit týmy spolupracovníků. Koučovaní žasli nad možnostmi, které koučink poskytuje a dalšími metodami v práci s lidmi, které „sami“ objevili. Vytvořila se přátelská atmosféra v celém CCL, neboť hodnotící pohovory se proměnily na rozhovory, kde pracovníci vnímali diametrálně odlišný přístup svých nadřízených. Toto vše se odrazilo na výsledcích a hodnocení klienty. Celé CCL (jak servisní oddělení, tak i Telemerketing a retenční volání) bylo hodnoceno jako velmi přátelské a vysoce profesionální. To znamenalo, že se mi podařilo vyškolit tým supervizorů a také manažerů v poskytování koučovací zpětné vazby svým týmům a tím zajistit kontinuitu nastavených dovedností a pravidel.