vodicaKteré oblasti koučování se věnujete?

  • Věnuji se koučinku liniového a středního managementu.
  • Koučinku koučů, trenérů, obchodníků.
  • Individuálnímu koučinku v různých oblastech se zaměřením na rozvoj osobnosti.

Vzdělání

1998-1992 SPŠKS Hořice v pod Krkonoší
2003 - 2005 studium poradenské psychologie na filosofickém semináři v Brně

Předchozí pracovní zkušenosti

Od 2011 dosud – jednatel firmy Home Filters, s.r.o., Brno (prodej a servis filtrační techniky)
Od 2007 dosud - ředitel firmy VM-PROFI s.r.o., Znojmo (kovovýroba)
Od 2003 dosud - FBE Praha, s.r.o. - konzultant, lektor a kouč
1999-2002 ředitel a jednatel společnosti NET 2000, s.r.o., Třebíč (prodej zájezdů se zaměřením na exotiku)
1996-1998 vedoucí obchodní skupiny u firmy PSM, s.r.o. Olomouc (prodej elektroniky, katalogový prodej)
1996-1998 lektor/konzultant u firmy NOBE s.r.o. (dodavatel komplexního vzdělávacího programu pro PSM, s.r.o. Olomouc)
1995-1996 obchodní reprezentant u firmy MSI, s.r.o. Brno (prodej mezinárodní katalogové inzerce)
1994-1995 obchodní zástupce u firmy Intuice, s.r.o. ve Znojmě (reklamní agentura)

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

od roku 2003 - odborné vzdělávání lektorů a koučů FBE
2007 - Mezinárodní certifikát Akreditovaný kouč, ARK Bratislava
1996 – 1998 absolvování komplexního vzdělávacího programu společnosti Nobe, s.r.o. zaměřeného na: Vzdělávání dospělých, Psychologie prodeje, Telemarketing, Time management, Komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti, Manažerské dovednosti.

Reference v koučingu

Firmy:
Komerční banka, Unie pro rozhodčí a mediační řízení Brno, Safron Brno

Pozice:
• oblastní ředitelé
• manažeři obchodu
• vedoucí odborných útvarů a oddělení
• ředitelé marketů
• interní lektoři, koučové

OTÁZKY pro kouče:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

Rád se neustále rozvíjím a cítím uspokojení, pokud mohu přispět i k rozvoji i ostatním lidem. Rád se s lidmi setkávám a těší mě, že většina z nich si v průběhu koučinku dokáže v sobě samém najít potenciál, který se skrývá v každém z nás. Cítím se být významným prostředníkem tohoto procesu. Mám hlubokou duševní radost, pokud koučink přispěje k takzvanému „Aha efektu“ a koučovaný sám hned nebo v budoucnu vnímá význam tohoto typu seberozvoje. Rozvoj různých osobností považuji za své poslání a koučink je podle mého názoru jedna z velmi dobrých forem rozvoje, s rychlým a dlouhodobým efektem.

Jakou formou / metodou koučujete?

Základem mého koučinku je  uvolněná a otevřená atmosféra, která má přispět ke kreativnímu řešení různých situací a nebo ukotvení žádoucích návyků. Cílem je metodou koučinkových otázek nastavit zrcadlo koučovanému, který si na základě vlastního zjištění stanovuje rozvojový cíl a konkrétní plán k jeho dosažení. Díky písemné formě je tento cíl dobře kontrolovatelný a je znát posun v rozvoji koučovaného u každého dalšího setkání.

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

Rozvíjím se ve své každodenní činnosti. Při vedení tréninků je zapotřebí řešit různé situace účastníků a právě koučink je ideálním nástrojem, který jim i mě pomáhá k neustálému rozvoji. Při řízení firem, kterých jsem součástí, je také zapotřebí vést a koučovat své spolupracovníky. Získávám tím nedocenitelné praktické zkušenosti, které konfrontuji s moderními trendy v koučinku v různých oblastech.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

Kromě koučinku se věnuji tréninkům se zaměřením na prodejní, manažerské, komunikační a telefonické dovednosti, které probíhají u firem s různým zaměřením od firem výrobních, obchodních až po společnosti působící v oblasti poskytování služeb. Jsem součástí managementu dvou společností a díky tomu získávám další praktické zkušenosti s řízením firem, v rozvoji a vedení spolupracovníků. Rád získávám v těchto oblastech nové informace a sleduji nové trendy v rozvoji lidského potenciálu.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story") v roli kouče?

Za největší úspěch v roli kouče považuji úspěšnou adaptaci interních lektorů a koučů na tuto pozici, manažerů při zapracování na jejich pozice, obchodníků, se kterými jsem v kontaktu i po deseti letech jejich činnosti a vidím jejich růst, ke kterému jsem mohl významnou měrou přispět.