hojkaKterým oblastem rozvoje se věnujete?

  • Individuálnímu a skupinovému koučování managementu na všech pozicích a obchodních reprezentantů. Zaměřuji se na zvýšení efektivity řízení a vedení týmů, projektů a na zvýšení efektivity prodeje. Výstupem jsou individuální rozvojové akční plány a projekty související se zvyšováním efektivity na jejich pozicích.
  • Moderování a facilitaci skupin a týmů. Změny a projekty v odděleních daných týmů a skupin.
  • Vedení krátkodobých výcviků v koučování

Počet odkoučovaných hodin za poslední 3 roky

Koučování za poslední 3 roky 430 hodin, z toho koučování manažerů 350 hod Trénování koučovacími metodami poslední 3 roky 2400 hodin z toho manažeři 1920 hodin.

Od roku 2008 více než 500 koučovacích hodin jako OSVČ. Předtím od roku 2000 – 2008 jako manažer mezinárodní vzdělávací organizace, která do svých struktur na všech úrovních aplikovala velký projekt „management through coaching“. Aplikace tohoto projektu bylo mým hlavním posláním jak na různých úrovních struktury zmíněné mezinárodní organizace (koučování jednotlivých manažerů), tak výcviky v koučování interních i externích vedoucích projektů a týmů. V rámci tohoto působení se jedná celkem o cca 1600 koučovacích hodin.

Počet klientů v individuálním koučování

Od roku 2000 více než 2500 klientů

Počet společností, ve kterých koučoval

Cca 100 různých společností v posledních 10 letech.

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

2007- 2010 Absolvent VŠ Newton College Brno, obor management a globální podnikání. Koučování byl předmět na této škole.
2005-2008 Kurzy koučování a moderování - Praha 220 hodin, Insight Syndicate a Newton Solutions Focused a.s., vedoucí kurzu Ing. Milan Bobek, MSc – spoluzakladatel České asociace koučů.
2005 Letní studium managementu (týmové vedení a koučování), Wheaton College, Illinois, USA
1999 – 2005 každoroční výcviky v USA (Denver a Chicago) se zaměřením na management a koučování

Jiná odborná kvalifikace kouče

2010 – 2011 Výcviky a zvyšování dovedností v oblasti řízení kvality ve výrobě a ve službách (TQM, Six Sigma, LEAN ve výrobě, LEAN ve službách, Kanban, Projektový management podle metodiky PMI, QFD, FMEA, atd.),
4x několikadenní tréninky a školení v oboru MARKETING

Vzdělání

2007- 2010 Absolvent VŠ Newton College Brno, obor management a globální podnikání
2005 Letní studium managementu (týmové vedení a koučování), Wheaton College, Illinois, USA
1984-1988 Gymnázium v Písku, obor programování.

Předchozí pracovní zkušenosti

2011 – jako asistent - výcvik vlastní skupiny v koučování na Vysoké škole Newton College

2006 – současnost – kouč/lektor OSVČ intenzivně spolupracující s FBE. Koučování a trénování soft a hard skills

2004 – 2006 Josiah Venture, člen rady, Wheaton, Illinois, USA
– Koučování lektorů a školitelů v rámci sítě Josiah Venture pro střední Evropu
– Implikace vzdělávacích metod a materiálů do kulturních podmínek středoevropských zemí a organizace mezinárodních konferencí pro vzdělávání mladých

1999-2006 Šéftrenér, kouč a lektor Akademie mladých
– Zaměření na projektové manažery do 25 let věku.
– Vytváření školících metod, koučování lektorů pro mladé manažery, přednášková činnost
– Organizace vzdělávacích konferencí

1990 – 1999 soukromý podnikatel – dovoz a distribuce zboží
– Dovoz a distribuce techniky veřejného osvětlení z USA,
– Dovoz a distribuce registračních pokladen ze SR
– Manažer a kouč vlastního týmu prodejců

Autorská publikace:
Článek o koučování v časopisu Výběr – časopis managementu obchodu, březen 2011

Hlavní oblast odborného zaměření, další odborný potenciál

Specializuje se na rozvoj manažerů, zaměstnanců a obchodníků a to trénováním soft a hard skills. 25% a více časové dotace tréninků je věnováno koučování jednotlivců zejména v projektech a akčních plánech nebo skupinám při tvorbě projektů. Viktor Hojka tedy kombinuje koučování a trénování (simulace a případové studie) klientů s cílem zefektivnit jejich vedení lidí, projektů a obchod.

Vybrané reference v koučování

Firmy:
Tesco ČR a SR, Pharmos a.s. Ratiopharm, Actavis, DHL, UPS, Home Credit, Air bank, Volksbank, Unicredit bank, ČEZ, Ministerstvo životního prostředí ČR, FPO (výrobce softwaru GORDIC atd), Úřad vlády ČR, SCA HYGIENE PRODUCTS (Tork, Zewa…), Česká pošta, Manex (výrobce manipulační techniky), Fremach Morava (výrobce autodílů), MMS (mediální skupina vlastnící 30 českých rádií), IBM, Partners finanční poradenství, H. J. Heinz CR/SR a.s., Freescale (dříve Motorola), ActiveCall (aktivní telemarketing), Antalis Group, ZVVZ Machinery, Hypermédia, Schmachtl, Ejot, Východočeská tiskárna, Fischer international, Complete Business solution, DP města Brna, SMC Industrial Automation CZ, Baumax, České dráhy, MMenergy, Generali pojišťovna, Dhollandia, klienti ze školství, státní úředníci, podnikatelé a OSVČ atd.

Pozice:
• majitelé
• jednatelé
• předsedové představenstva
• členové představenstva
• členové vyššího i středního managementu
• obchodní reprezentanti
• zaměstnanci
• podnikatelé
• studenti

OTÁZKY PRO KOUČE:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

1) Všeobecně žiji rozvojem a viditelnými výsledky. Koučování je z mého hlediska efektivní a jednouchá metoda, naplňující právě mou touhu – být u rozvoje jednotlivců a byznysů.
2) Zúročuji tímto mou přirozenost – rozvíjet své okolí neautoritativním způsobem. Věřím v nedirektivní způsoby vedení (přestože umím direkci a krizové řízení jako dočasný či jednorázový způsob)
3) Koučování mi přináší možnost pohybovat se v obrovském poli byznysu a institucí od výroby, přes obchod, po služby či vedení institucí. Motivuje mne používat metodiky a přístupy napříč těmto odvětvím a překvapovat tak své klienty jednoduchostí a funkčností nástrojů.
4) Tímto pohybem v širokém spektru organizací se realizuji a zvyšuji svou cenu na trhu práce.

Jakou formou / metodou koučujete?

Pracuji na systemickém základě, který využívá sílu jazyka a míří přímo k vytváření a realizaci představ o žádoucím cílovém stavu bez přílišného setrvávání u popisu nežádoucího stavu.
Zjednodušeně řečeno – vedu klienta k rámcovému i detailnímu popisu žádoucího/ideálního stavu a poté „couváme“ při popisu a nastavení mezníků, až jsme schopni identifikovat nejbližší kroky. V průběhu koučovacího rozhovoru obracím pozornost klienta na zdroje, které má k dispozici, aby mohl efektivně postupovat k cíli (zdroji mohou být jak vlastní zkušenosti, tak zkušenosti jiných, dále knihy, školy, konkurence, filmy, příběhy atd). Výsledkem je jasný plán s jasným výstupem, s jasnými mezníky, přibližnými či přesnými časovými údaji, s činnostmi a zdroji.

Své koučování stavím na tom, že klient sám pracuje (přemýšlí). Proto dle potřeby přidávám metody, jejichž záměrem je „rozpřemýšlet“ klienta, pomoci mu otevřít nové úhly pohledu případně zprostředkovat zážitek. Těmito metodami jsou například Gestalt terapie (z ní používám například rozmanité zážitkové experimenty; jako je dialog na několika židlích, uzavírání tvarů, symbolické rituály, apod.), systemické konstelace (sestavení vztahových systémů a obrazů vnitřního prožívání), neuro-lingvistické programování - NLP (kotvení zdrojů, změnou řeči ke změně myšlení a prožívání), různé systémové a systemické přístupy (narativní forma práce, externalizace problému), Ericksonská strategická terapie (různé druhy provokace)

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

V současné době (každý měsíc) absolvuji výcviky v moderování workshopů, které je postavené na koučovacích metodách. Jedná se o moderování workshopů s tématy – rizikové analýzy (FMEA), požadavky klientů versus procesy (QFD), moderování ekonomických simulací (řízení kvality, zeštíhlování a zlepšování procesů) apod.
I nadále rozvíjím své nabyté zkušenosti z výcviků v USA a v ČR, a z nedávno dostudované vysoké školy Newton College. Letos jsem začal pracovat na kvalifikaci green belt, konkrétně LEAN ve službách s důrazem na moderování a koučování týmů ve zefektivňování procesů.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

Trénování soft a hard skills.
Aplikováním věrnostních programů ve firmách (nutno přitom koučovat a trénovat)

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story") v roli kouče?

1) Příprava a vytvoření čtyř velkých tréninkovo/koučovacích modulů pro management mezinárodního obchodního řetězce. 3 moduly byly inspirovány „matkou“ řetězce, dále interkulturalizovány a přizpůsobeny pro ČR, čtvrtý jsem vytvořil sám přímo pro potřeby řetězce tvz. šitý na míru s poměrem 40% koučování a 40% trénování a 20% teorie. Veškeré moduly jsem v průběhu 3 let protrénoval s vysokým poměrem koučování. Jednalo se celkem 50 dní a celkově o 200 účastníků (nákupčí pro střední evropu, manažeři – vedoucí regionů, formátů, domů, vedoucí IT, logistiky apod.).
2) V jedné velké logistické společnosti, kde 3 roky spolupůsobím jako kouč/trenér externista (jsme 2 kouči stejným dílem), bylo za tu dobu povýšeno jednou i vícekrát 36% našich svěřenců (původně na pozici nižšího managementu). Celkově šlo o cca 300 klientů, z nichž více než třetina povýšila a povyšuje.
3) Návrat několika „ztracených existencí“ zpět do produktivního života.
4) Průběžné (5 let) koučování člověka, který jezdil čistit stroje do Anglie, poté přestoupil na pozici obchodníka v české firmě, dále na pozici manažera obchodníků, paralelně začal studovat Vysokou školu, poté založil svůj lokální byznys, který je nyní již celorepublikový. Letos se dostal mezi 3 výherce ve výběrovém řízení – stal se hlavním obchodním partnerem pro největší elektrárenskou společnost. V současnosti koučuji dále jak jeho, tak jeho management, zaměstnance apod.