javornickyKterým oblastem koučování se věnujete?

  • rozvoj manažerských dovedností (v oblastech: Analytické myšlení, Etika, Change management, Kreativita v businessu, Manažerské rozhodování, Motivace, Řešení konfliktů, Self Management, Týmová práce)
  • rozvoj leadershipu
  • osobní rozvoj
  • mentoring

Vzdělání:

1998 – 2003: postgraduální studium (Th.D.) – Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (ETF-UK), Praha.
1979 – 1984: vysokoškolské studium (Mgr.) – Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha

Předchozí pracovní zkušenosti

11 let působil na manažerských pozicích v různých organizacích
V letech 2007-2009 se podílel na vědeckém grantu Akademie věd ČR

2007 – dosud: lektor a konzultant – manažerské dovednosti, leadership, kreativita v businessu, business etika.
2010 – dosud: externí přednášející v magisterském programu ETF-UK předmět Management v etické perspektivě
2004 – dosud: člen představenstva nakladatelství Návrat
1994 – 2007: přednášející na ETS – Starý zákon, osobní rozvoj
1995 – 2005: zástupce ředitele ETS
1988 – 1994: kazatel Církve bratrské

Odborná kvalifikace lektora

S FBE spolupracuje od roku 2007; prochází pravidelně interním tréninkem FBE v min. rozsahu 6 dnů ročně
1994 – 2005: kurzy vzdělávání dospělých a leadershipu – OCI, Chrysalis Ministries, GATE v Rakousku a USA.
1996 – 1997: Pedagogické minimum MŠMT.

Nejvýznamnější vzdělávací reference

Spolupracoval na školících projektech pro vyšší a střední management, specialisty, interní trenéry, kouče a mentory. Je tvůrcem rozvojových projektů a výcvikových kurzů v oblasti např. kreativity, manažerské etiky, moderování, mentoringu. Jako konzultant a lektor se specializuje na:
 – manažerské dovednosti, leadership
 – time-management, delegování a vedení porad a řešitelských pracovních setkání
 – týmovou práci (v týmu i mezi týmy)
 – komunikaci ve standardních i konfliktních/těžkých situacích
 – prezentační dovednosti
 – kreativita
 – výcvik interních trenérů, koučů a mentorů

V oblasti tréninku působil ve firmách jako např.: Behr, Billa, Continental, Česká spořitelna, ČSOB, Iveco, Penny Market, Billa, Komerční banka, Ministerstvo vnitra ČR, OBI, Poštovní spořitelna, Siemens, Slovak Telekom, Slovenské cukrovary, T-Mobile, TOP 09, Triglav, Uniqa, Witte Automotive, Zentiva.

Mezi významné projekty patří:
 – Efektivní vedení porad a workshopů (ČSOB)
 – Profesionální služby pro manažerské i nemanažerské pozice (ČS)
 – Komplexní rozvojový program pro management (OBI)
 – Moderování pracovních setkání (Behr)
 – Kreativita v práci manažera, specialisty nebo interního trenéra (ČSOB, Poštovní spořitelna)

Reference v oblasti koučování a mentoringu

Jako mentor a kouč působil v poslední době v projektech:
 – Koučování pracovníků nákupu - Witte Nejdek
 – Mentoring pro pracovníky nákupu - OBI

Firmy:
Witte Automotive, OBI, CB, Česká spořitelna, ETS, Thermo Fisher, Univerzita Karlova

Pozice:
• Manažer/ka pobočky
• Jednatel společnosti
• Manažer nákupu
• Prorektor
• Student/ka
• Pastor

OTÁZKY PRO KOUČE:

Jakou formou/metodou koučujete?

Zaměřuji se na profesní a osobní rozvoj klientů. V oblasti profesního a osobního rozvoje pracuji převážně metodou GROW. Pokud o to klienti stojí a mám v dané oblasti příslušné kompetence, pracuji také formou mentoringu. Z mé zkušenosti klienti často stojí právě o mentoring. Dále se zaměřuji na stínování a individuální trénink konkrétních manažerských dovedností. Také zde používám metodu GROW.

Jakým dalším profesním aktivitám se v současné době věnujete?

V současnosti přednáším v magisterském programu ETF-UK předmět Management v etické perspektivě.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch („success story“) v roli kouče?

Za úspěch považuji ty body v koučingu, ve kterých klienti nahlédnou určitou situaci v nové, inspirující perspektivě a posunou je směrem k novým rozhodnutím a smysluplným řešením. Za největší úspěch považuji to, že se ke mně někteří klienti i po letech hlásí, vzpomínají na společná setkání a vrací se k určitému bodu v koučingu, který jim pomohl.