bobkovaJaké oblasti koučování se věnujete?

  • Individuálnímu koučingu
  • Moderování a facilitaci skupin
  • Vedení ročních výcviků v koučování a moderaci
  • Supervizní činnosti s využitím koučovacích prvků

Dosažené vzdělání

2008 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, obor Pastorační a sociální práce
1999 – 2003 VOŠ pedagogická, Sv. Jan pod Skalou
1986 – 1988 SPŠŽ, Česká Třebová
1982 – 1986 Gymnázium, Valašské Meziříčí, obor Počítače a programování

Kurzy a školení

2008 – 2010 Dvouletý výcvik Rodinné a párové terapie
   (ISZ – MC Praha)
2007 – 2008 Třetí ročník kurzu Efektivní práce s lidmi zaměřený na koučování a supervize
   (Newton Solutions, a.s.)
2005 – 2006 Roční pokračovací kurs efektivní práce s lidmi zaměřený na využití psychologických a psychoterapeutických škol v poradenství a vzdělávání
   (ČAKO, Insight Syndicate)
2003 – 2004 Roční výcvik v koučování, moderování a efektivní práci s lidmi
   (Newton Solutions, a. s.)
2005 Manželské poradenství
2004 Protidrogová prevence předškolních dětí
1998 Efektivní vyučování dětí - krátkodobý kurz

Profesní zkušenosti

Od 2009 Vytvoření a realizace výuky předmětu Efektivní práce s lidmi v rámci bakalářského programu na Newton College. a. s.
   Lektorská činnost
   Supervizor pro další neziskové organizace (Občanské sdružení Romodrom, Občanské sdružení Poradna pro ženy a dívky, domovy pro seniory,…)
Od 01/2007 NEWTON Solutions Focused, a.s.
   Pomocný lektor kurzu pro interní lektory a kouče v rámci grantu z ESF
2006 - 2007 Církev Bratrská, Praha
   Koordinátor projektu vzdělávání sociálních pracovníků CB z prostředků ESF
2005 – 2008 OSVČ na vlastní IČO - dosud
   Organizování a provádění lektorské činnosti a koučování
   Supervize pro Armádu Spásy v ČR
   Hlavní lektor kurzů efektivní práce s lidmi v rámci grantu z ESF pro sociální pracovníky CB Praha, Dejvice
2002 – 2005 Spolupracující osoba OSVČ - lektorská a poradenská činnost – spoluvedení dvou ročních kurzů v koučování a moderování
2004 – 2005 Spolulektor dvou ročních kurzů v koučování a moderování.
2003 – 2005 CMŠ Studánka s alternativním programem „Začít spolu“, zaměřeným na individuální přístup k dítěti, Praha 4, ul. Ke Kamýku 686
   Zástupkyně ředitele

Vybrané reference v koučingu a supervizi

Romodrom Praha, Pardubice; Armáda spásy Krnov, Praha, Ostrava; Městský úřad Litvínov, odbor péče o dítě; Poradna pro ženy a dívky Rožnov p. Radh; Církev bratrská, Praha; Domovy pro seniory Božice, Jevišovice.

Otázky pro kouče

Co je vaší motivací při koučování, co vám přináší radost?

Především je to radost z posunů a objevů klientů, k nimž dochází během koučování. Cena nových pohledů je tím vyšší, čím je větší jejich vlastní podíl na tvorbě, plánování a realizaci žádoucího stavu. Těší mě být partnerem lidí, kteří touží měnit sami sebe a následně i věci kolem sebe.

Jakou formou/metodou koučujete?

Prošla jsem výcvikem koučů postaveném na systemickém přístupu, což se také odráží v mé práci. Při koučování se zaměřuji na žádoucí stav klienta, přičemž využívám samotného koučovacího sezení jako příležitosti pro zážitek klienta „tady a teď“. Nedirektivní přístup vyhovuje mému přesvědčení o efektivní práci s lidmi.

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

V současnosti dokončuji studium na vysoké škole.

Jakým dalším profesním aktivitám se v současné době věnujete?

V současnosti se věnuji supervizní činnosti, a to především v neziskovém sektoru. Na soukromé vysoké škole vyučuji předmět efektivní práce s lidmi.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch („success story“) v roli kouče?

Mým úspěchem jsou spokojení klienti, kteří odcházejí s novými pohledy , které dříve neviděli, s novými praktickými poznatky, které jsou schopni zapracovat do svých životů, s novou nadějí, kdy původně pevné konstrukce v jejich myslích se mění do jiných žádoucích podob.