bobekKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Individuálnímu koučování top a středního managementu a manažerské supervizi
 • Zaměřuji se na všechny oblasti profesionálního a osobnostního rozvoje, dosahování cílů a zlepšování firemních procesů
 • Moderování a facilitaci skupinové práce a mediaci
 • Vedení krátkodobých a dlouhodobých výcviků v koučování, moderování a socioterapii, jakož i supervizi jiných koučů

Vzdělání

2008 – dosud Karlova Univerzita Praha, Filozofická fakulta, magisterské studium Psychologie
2000 - 2003 Sheffield Hallam University, Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT Praha, postgraduální studium, britský titul MSc. obor: Strategic Human Resources Management
1986 - 1991 VUT Brno, Elektrotechnická fakulta, inženýrské studium, obor: Telekomunikace

Předchozí pracovní zkušenosti

Od 09/2010 FBE Praha, s.r.o. (For Business Excellence) - projekt manažer a senior konzultant
2005 - dosud NEWTON College, a. s., Brno - vedoucí ústavu humanitních studií - přednáší předměty zaměřené na práci s lidmi a rozvoj osobnosti - Filozofie pro manažery; Efektivní práce s lidmi, koučování a moderování
2002 - 08/2010 NEWTON Solutions Focused, a. s. Praha - kouč, lektor a konzultant; partner společnosti
2000 - 2001 NEWTON Holding, a. s., Praha - Personální ředitel
1998 - 2000 Kovohutě Břidličná, a. s., Hutní závody - Personální ředitel
1997 - 1998 Graddo, a.s., Zlín - Personální manažer & Manažer pro zahraniční vztahy (Londýn, Dubaj)
1999 Medkotech s.r.o., Valašské Meziříčí - Quality Assurance Manager
1991 - 1995 TATRA, a.s., Kopřivnice - Vedoucí odboru řízení lidských zdrojů, Asistent personálního ředitele, Vývojový konstruktér kabiny

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

2008 Mezinárodní akreditační komise České asociace koučů (www.cako.cz) certifikát nejvyššího 3. stupně: Akreditovaný kouč - supervizor
2007 - 2008 Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu, L. Dvořák, E. Neumannová, IVGT - Institut pro výcvik v Gestalt terapii (18-denní 2-letý výcvik)
2007 - 2008 Výcvik ve vedení systemických konstelací, Jan Bílý - 28-denní roční kurz
2001 - 2004 Výcvik v koučování a supervizi, Institut systemického koučování, mezinárodní certifikát - Petr Parma

Jiná odborná kvalifikace kouče

(2010) Vyjednávání a Psychoterapie zaměřená na tělo, R. Bahbouh, QED Group
(2008) Výcvik na vedení systemických konstelací, Jan Bílý (roční kurz)
(2001) Certificate for Training Practice (Evropský certifikát pro tréninkovou praxi) s akreditací CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) London, UK;
(1999) kursy na zlepšování procesů (průmyslové inženýrství, zvyšování produktivity a zlepšování procesů - Kaizen, Six Sigma, TQM, EFQM, Balanced Scorecard, Teorie omezení a kritické cesty, Activity Based Costing, ISO 9001) - Kovohutě Břidličná, IPI Liberec
(1998) kurz pro školitele, poradce a auditory kvality (ISO 9000, QS 9000, VDA 6) - česko-německá společnost QSI

Autorská publikace:
Hlavní autor knihy: "Práce s lidmi: Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese" (Brno: NC Publishing, 2008. 288 s.)

Hlavní oblasti odborného zaměření

Specializuje se na individuální koučování, manažerskou supervizi, moderování, efektivní práci s jednotlivcem a se skupinou, zavádění moderních personálních a řídících systémů do firem a na budování týmů.

Lektor dlouhodobých koučovacích výcviků
Vede své vlastní roční až čtyřleté výcviky v koučování, moderování, supervizi, socioterapii a v efektivní práci s lidmi:
51 dosud proběhlých kurzů v rozsahu 105 výcvikových hodin ročně o 6 – 12 účastnících (celkem zatím více než 580 absolventů) zaměřených na koučování jednotlivců a moderování skupinové práce. V jejich rámci hlavní lektor také realizuje vlastní individuální a skupinové koučování a supervizi účastníků.

Vybrané reference v koučování

Firmy:
Česká národní banka, Světová obchodní organizace, ČSOB - Československá obchodní banka, Česká spořitelna, ŠkoFIN, Danone, Euro RSCG, Generali, ČEZ, ČEZ Distribuce, Česká pojišťovna, Ministerstvo financí ČR, UniCredit Bank, GE Money Bank, General Bottlers, Microsoft ČR, Siemens Business Services, Czech Business Club, Accord Group

Pozice (individuální koučování):

 • viceguvernér České národní banky
 • vrchní ředitel - člen bankovní rady
 • ředitel pro restrukturalizaci banky
 • předseda představenstva penzijního fondu, prokurista pojišťovny
 • personální ředitelka - banky, pojišťovny, leasingové firmy
 • ředitelka kanceláře ministra
 • ředitelka PR agentury, ředitel PR a tiskového odboru banky
 • majitelé a generální ředitelé různých firem
 • vedoucí interních koučů, interní koučové
 • manažeři obchodu a marketingu
 • personalisté a manažeři vzdělávání
 • vedoucí odborných útvarů v energetice
 • vedoucí výroby
 • projektoví manažeři v automobilovém průmyslu
 • pastoři, kazatelé a sociální pracovníci

OTÁZKY PRO KOUČE:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

Radost z růstu druhých, doprovod na životní cestě, jejich "aha" efekty, tvůrčí práce při objevování nových postupů na míru koučovaných a jejich potřeb, dosahování výzev, naplňování osobního poslání a cílů, podpora při hlubokých osobnostních změnách a životním přerodu, při vztahových posunech a dosahování osobních vhledů.

Jakou formou / metodou koučujete?

Pracuji na systemickém základě, který využívá sílu jazyka a míří přímo  k vytváření a realizaci představ o žádoucím cílovém stavu bez přílišného setrvávání u popisu nežádoucího stavu (v tomto považuji GROW model za méně efektivní).
Tento přístup doplňuji podle potřeby a aktuálního tématu koučovaného ??o inspirace z různých psychologických a terapeutických škol jako je Gestalt terapie (z ní používám například rozmanité zážitkové experimenty; jako je dialog na několika židlích, uzavírání tvarů, symbolické rituály, apod.), Terapie zaměřená na tělo (prožitková cvičení), systemické konstelace (sestavení vztahových systémů a obrazů vnitřního prožívání), neuro-lingvistické programování - NLP (kotvení zdrojů, změnou řeči ke změně myšlení a prožívání), různé systémové a systemické přístupy (narativní forma práce, externalizace problému), Ericksonská strategická terapie (paradoxní intervence, pacing a leading, práce s metaforami a energetickými zkratkami, využívání spontánního lehkého transu při zachycených sugestivních klíčových výrocích klienta), Jungiánský přístup (při výkladu snů, aktivní imaginací, práci se symboly, obrazy a příběhy oslovujícími klienta), apod.

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

Momentálně studuji psychologii a v jejím rámci zkoumám různé psychoterapeutické školy a přístupy, kterými obohacuji svou koučovací praxi (viz výše). Učím se od svých žáků při dlouhodobých koučovacích výcvicích a od klientů z praxe. Poskytuji supervizi jiným koučům a sám při tom také čerpám poznatky přes intervizi od kolegů - pokročilých koučů. Vystupuji jako aktivní řečník a vedoucí praktických workshopů na koučovacích konferencích a píši články a knihy o koučování a psychoterapii.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

Kromě individuálního koučování se v současné době věnuji především řízení vzdělávacích, rozvojových a zlepšovacích projektů v organizacích, vedení krátkodobých a dlouhodobých výcviků v koučování, supervizi jiných koučů, moderování a facilitaci skupinové práce, zavádění moderních personálních a řídících systémů do firem. Přednáším a vyučuji předměty ovlivňující změny myšlení a rozvoj osobnosti studentů na manažerské vysoké škole NEWTON College.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story") v roli kouče?

Více než 500 absolventů mnou vedených minimálně ročních výcviků v koučování, jejich osobní úspěchy a posuny v práci s lidmi.

V podstatě téměř každý z mých cca 250 individuálních klientů během více než 3000 odkoučovaných hodin si odnesl jisté zásadní posuny, ať už v osobnostní nebo profesionální oblasti, takže nedokážu vybrat jen pár success stories - těch nevybraných by mi bylo líto. Právě píši knihu kazuistik, v níž zveřejním množství takových příběhů o téměř zázračných přerodech a zásadních posunech, které klienti udělali díky koučování.