bobekKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Individuálnímu koučování top a středního managementu a manažerské supervizi
 • Zaměřuji se na všechny oblasti profesionálního a osobnostního rozvoje, dosahování cílů a zlepšování firemních procesů
 • Moderování a facilitaci skupinové práce a mediaci
 • Vedení krátkodobých a dlouhodobých výcviků v koučování, moderování a socioterapii, jakož i supervizi jiných koučů

ButoraKterým oblastem koučování se věnujete?

 • koučování top manažerů a vyššího managementu firem
 • rozvoji manažerských dovedností (vedení spolupracovníků, delegování, komunikace, týmová práce, projektový management, časový management, změna stylu řízení)
 • performance koučingu / koučování při zlepšování pracovního výkonu

bobkovaJaké oblasti koučování se věnujete?

 • Individuálnímu koučingu
 • Moderování a facilitaci skupin
 • Vedení ročních výcviků v koučování a moderaci
 • Supervizní činnosti s využitím koučovacích prvků

fasterovaKteré oblasti koučování se věnujete?

 • individuálnímu koučování ve všech oblastech profesionálního a osobnostního rozvoje
 • moderování skupinové práce
 • koučování malých skupin

javornickyKterým oblastem koučování se věnujete?

 • rozvoj manažerských dovedností (v oblastech: Analytické myšlení, Etika, Change management, Kreativita v businessu, Manažerské rozhodování, Motivace, Řešení konfliktů, Self Management, Týmová práce)
 • rozvoj leadershipu
 • osobní rozvoj
 • mentoring

gosmanKterým oblastem koučování se věnujete?

 • rozvoj manažerských dovedností a leadershipu (vedení a řízení spolupracovníků, delegování, komunikace, týmová spolupráce, teambuildingové programy aj.)
 • osobnostní rozvoj
 • obchodní dovednosti
 • překlady odborné literatury (management, leadership a osobnostní rozvoj - z AJ)
 • facilitace manažerských zážitkových her společnosti Eagle´s Flight (Kanada)

hojkaKterým oblastem rozvoje se věnujete?

 • Individuálnímu a skupinovému koučování managementu na všech pozicích a obchodních reprezentantů. Zaměřuji se na zvýšení efektivity řízení a vedení týmů, projektů a na zvýšení efektivity prodeje. Výstupem jsou individuální rozvojové akční plány a projekty související se zvyšováním efektivity na jejich pozicích.
 • Moderování a facilitaci skupin a týmů. Změny a projekty v odděleních daných týmů a skupin.
 • Vedení krátkodobých výcviků v koučování

peniskaKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Individuálnímu koučování top a středního managementu a manažerské supervizi
 • Zaměřuji se na všechny oblasti profesionálního a osobnostního rozvoje, dosahování cílů a zlepšování firemních procesů
 • Moderování a facilitaci skupinové práce

kourilKteré oblasti koučování se věnujete?

 • řešení personálních i pracovních problémů top manažerů a středního managementu obchodních společností
 • v individuálním koučinku napomáhám klientům k dosahování jejich cílů, jichž by vlastními silami dosahovali obtížně, a to jak osobních, tak i pracovních
 • v oblasti business koučinku napomáhám klientům v tvorbě obchodních strategií, společně analyzujeme a řešíme obtížné interpersonální vztahy na pracovišti
 • nedílnou součástí mé práce je koučování manažerů, supervizorů a operátorů v Call Centrech bank, pojišťoven a mobilních operátorů
 • doprovázím obchodníky k jejich klientům a dávám jim následně koučinkovou zpětnou vazbu k jejich výkonu
 • koučuji kouče v obchodních firmách (on-job coaching)
 • stínuji manažery při jejich práci (prohlídka filiálky obchodního řetězce, přítomnost na poradě atd.) a formou koučinkově-konzultační zpětné vazby tak pomáhám zvyšovat využívaný potenciál vedoucích pracovníků

tejchmanKteré oblasti koučování se věnujete?

 •  individuálnímu koučování top a středního managementu

 • věnuji se formou koučinku i rozvoji liniového managementu

 • zaměřuji se prakticky na všechny oblasti profesionálního a osobnostního růstu, na naplňování vizí a dosahování cílů

 • působím i v oblasti efektivity organizace práce a zlepšování firemních procesů

 • moderování a facilitaci skupinových prací a workshopů

vodicaKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Věnuji se koučinku liniového a středního managementu.
 • Koučinku koučů, trenérů, obchodníků.
 • Individuálnímu koučinku v různých oblastech se zaměřením na rozvoj osobnosti.

dvorakKteré oblasti koučování se věnujete?

 • Věnuji se koučinku liniového a středního managementu, také koučinku koučů, trenérů, obchodníků.
 • Individuálnímu koučinku v oblasti osobního rozvoje.

 1.   Ktenovakovarým oblastem koučování se věnujete?

 •   individuálnímu koučování středního managementu a řadových pracovníků ve všech oblastech profesionálního i
 •   osobnostního rozvoje (např. koučování manažerů, supervizorů a operátorů v Call Centrech bank, pojišťoven)
 •   rozvoji manažerských dovedností a leadershipu (vedení a řízení spolupracovníků, komunikace, prezentace, delegování, týmová        spolupráce)
 •   osobnostní rozvoj
 •   obchodní dovednosti
 •   moderování skupinových prací a workshopů

trepacovaKterým oblastem koučování se věnujete?

 • koučinku rozvoje manažerských dovedností
 • koučingu rozvoje osobnosti, skupinovému koučinku
 • individuálnímu koučinku, koučinku zlepšování zadaných pracovních výkonů (performance koučink)
 • self-koučingu

tothKterým oblastem rozvoje se věnujete?

 • rozvoji manažerských dovedností a leadershipu (vedení a řízení spolupracovníků, delegování, týmová spolupráce, časový management, manažerské rozhodování)
 • osobnímu rozvoji & rozvoji obchodních dovedností