Lean Management při výrobě cukru

Zavedení stejného standardu organizace pracoviště, auditu a systému hodnocení 5S ve všech potravinářských závodech.

Agrana je známá jako přední výrobce a dodavatel cukru ve střední, východní a jihovýchodní Evropě s celkem devíti závody v šesti zemích.

Spolupráce mezi společnostmi FBE a Agrana začala na Slovensku a postupně pokračovala ve dvou cukrovarech v České republice, jednom cukrovaru v Maďarsku a dalších dvou cukrovarech v Rumunsku. Společnost původně hledala partnera, který by jí pomohl zavést organizaci pracoviště 5S, později TPM a další metody štíhlé výroby a zároveň byl schopen podporovat její závody v různých zemích v místních jazycích. Znalost místních jazyků byla zásadní, protože závody se potýkaly se změnou, kterou bylo třeba sdělit všem zaměstnancům, ale hlavně vysvětlit a předvést na dílně.

Cukrovarnictví je specifické tím, že rok je rozdělen na dvě části – čas věnovaný zpracování řepy a čas věnovaný údržbě. Tato specifika musela být zahrnuta do implementačního plánu, který byl šitý na míru podle potřeb a možností každého závodu. Zároveň zajistil, že ve všech zařízeních byl zaveden stejný standard organizace pracoviště, auditu a systému hodnocení 5S.

„Spolupráci s FBE při zavádění 5S považujeme za vysoce produktivní a oceňujeme profesionální přístup konzultanta. Myslíme si, že díky profesionálnímu a pečlivému přístupu společnosti FBE při zavádění 5S v naší společnosti každý zaměstnanec pochopil význam a přínosy zavádění 5S.“

Proč štíhlé řízení v cukrovarech?

Vedoucí výroby: “ Abychom zůstali konkurenceschopní a lépe sloužili našim zákazníkům, usilujeme o provozní dokonalost, neustálé zlepšování a zvyšování produktivity. Štíhlé řízení pro nás znamená zaměřit se na přidanou hodnotu pro zákazníka.“

„Na společnost FBE jsme se obrátili před 7 lety s žádostí o strategii, rozvoj lidí a zlepšení procesů. Spolupráce začala strategickou pracovní schůzkou s manažery slovenského a českého závodu. V její druhé části nám metoda Balanced Scorecard pomohla propojit strategii společnosti, plány zlepšování procesů a měření zlepšování.“

„Později jsme pokračovali školením zaměstnanců a nástroji štíhlého řízení. Metoda 5S nám pomohla zlepšit pracovní prostředí a zefektivnit práci. Abychom se ujistili, že se posouváme kupředu, zavedli jsme pravidelné audity. Přitom jsme si uvědomili, že Lean Management není jen o nástrojích, ale především o kultuře organizace. Jde tedy stejně tak o „tvrdé“ jako o „měkké“ nástroje. Přesvědčit lidi, kteří tuto práci dělají už léta, že máme co zlepšovat, stojí hodně energie.“

Po zkušenostech z cukrovaru ve slovenské Seredi a z českých závodů v Hrušovanech a Opavě pokračovali konzultanti FBE školeními a workshopy s kolegy v Maďarsku a Rumunsku. „V letošním roce jsme společně s týmem Lean skupiny vytvořili model pro udržitelné zavádění Lean pro celou skupinu Agrana.“

Konzultant FBE: „Když jsme s kolegou z FBE  prováděli hodnocení – jak daleko jsou v Leanu v závodech Leopolsdorf a Tuln v Rakousku, posuzovali jsme to z hlediska společných cílů pro celou skupinu – maximalizovat efektivitu, minimalizovat plýtvání a zajistit dlouhodobou udržitelnost. V některých oblastech kolegové předčili naše očekávání, když pokročili dále než v některých společnostech automobilového průmyslu.“

Vedoucí výroby: „Zefektivnění procesu nám umožňuje rozumně investovat tak, abychom maximalizovali kapacitu zařízení. Příkladem jsou procesy balení cukru. Nové zařízení nakoupíme pouze v případě, že analýza ukáže, že je to nezbytné pro dodání výrobků, které zákazník potřebuje.

Ve společnosti Agran nám záleží na udržitelnosti. Proto snižujeme spotřebu energie. Naším cílem je dostat se pod 1 000 kWh na tunu vyrobeného cukru.

Tajemstvím úspěchu je zapojení všech zaměstnanců. Manažeři musí věřit, že se vyplatí být štíhlý a rozumět nástrojům. Musí vědět, jak povzbudit a motivovat ostatní k štíhlosti.

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte