okraj
FBE logo sk FBE Bratislava
 
 
  Učebnice koučování
 
 
Zpět  
KOUČOVÉ - Úvodní slovo

Koučové FBE volí vždy takovou z forem koučování, která je nejvhodnější pro naplňování specifických potřeb a cílů klienta. Přitom vycházejí z některé z následujících škol:

Inner Game - přístup T. Galweye vycházející ze sportu, který rozvíjí to, v čem je člověk dobrý. Pracuje s klientovými vlastními zdroji tak, že navozuje a využívá takové situace, ve kterých se klient nachází v módu optimálního energetického nabuzení – v tzv. „flow“.

GROW model – Whitmoreův přístup založený na popisu cílů, zkoumání aktuální reality, příležitostí ke změně a plánování akce.

Systemické koučování – nedirektivní přístup zaměřený na řešení (Solution Focus) důsledně pracující se sebeorganizací klienta, nebránící se ovšem i práci se zadáním a neinstruktivními reflexemi kouče. Vychází z toho, že všechny systémy svého fungování a vztahy k důležitým osobám a konceptům si člověk nosí v hlavě. Změnou jazyka a myšlení je pak dosahováno i změny příslušné reality.

Rogersovský a humanistický psychologický přístup – kouč postupuje pouze nedirektivním způsobem a bezvýhradně klienta akceptuje. Empaticky jej podporuje v jeho vlastní autenticitě, integritě a kongruenci. Větší důraz je zde položen na pocity a prožívání klienta a na pomalejší neintervenující postup ke změně. Kouč v tomto případě pracuje jen s tím, co klient přínáší.

Fenomenologický, existenciální a Gestalt přístup – kouč u klienta využívá navození aktuálního prožitku v situaci tady a teď, procesu uvědomování si, tvořivých zážitkových experimentů, např. dialogu na několika židlích, kontaktního cyklu, figury a pozadí, teorie pole, konceptu uzavírání a dokončování tvarů, kotvení zdrojů, vnitřního dialogu a tvořivé práce s představami, fantaziemi, sny, metaforami a klíčovými slovy.

Expertní mentoring – kouč či zde spíše mentor klientovi přináší i své vlastní instruktivní a expertní vstupy. Poskytuje je však jen v nejnezbytnější míře a až na vyžádání klienta. V tom případě může pracovat i s myšlenkovými strukturami, postupy a strategiemi, které mají původ u kouče. Tak poskytuje klientovi i určité expertní metody a modely, které pak on může využít v praxi. Po nabídnutí těchto externích intervencí se ovšem kouč vždy co nejrychleji vrací zpět k důrazu na svobodnou a samostatnou práci klienta s jeho vlastními zdroji a jemu vyhovujícími metodami.


 
Milan Bobek   Lenka Fasterová
Milan Bobek   Lenka Fasterová
 
Svatoslav Gosman   Daniel Bútora
Svatoslav Gosman   Daniel Bútora
 
Dana Bobková   Patrik Tóth
Dana Bobková   Patrik Tóth
 
Rebeka Trepačová   David Javornický
Rebeka Trepačová   David Javornický
 
Viktor Hojka   Petr Peniška
Viktor Hojka   Petr Peniška
 
Dan Kouřil   Zdeněk Tejchman
Dan Kouřil   Zdeněk Tejchman
 
Roman Vodica   Jaroslav Dvořák
Roman Vodica   Jaroslav Dvořák
 
Judita Nováková    
Judita Nováková