okraj
FBE logo sk FBE Bratislava
 
 

FBE poskytuje služby řízení projektů a poradenství v oblastech:
 • Obchod, zákaznická orientace, call centra
 • Rozvoj lidských zdrojů, analýza kultury organizace
 • Total Quality Management, EFQM Excellence Model, Balanced Scorecard
 • Lean management, Six Sigma, analýza a zlepšování procesů, reengineering
 • ISO 9001:2000, Statistické metody řízení, Totálně produktivní údržba
 • Koučování a dlouhodobé výcviky v koučování a efektivní práci s lidmi
 • Talent management a programy pro High Potentials
 • Diagnostické metody - AC/DC, 360° zpětná vazba
 • Public relations, positioning, marketing

 

FBE poskytuje vzdělávání a rozvoj lidského potenciálu organizací v oblastech:
 • Rozvoj manažerských dovedností: řízení a vedení spolupracovníků, prezentace svých záměrů, komunikace a řešení problémů, motivace spolupracovníků, organizování času vedoucího pracovníka, týmová práce, tvořivé řešení problémů a úkolů a moderační trénink, vyjednávání, delegování, koučování spolupracovníků
 • Rozvoj v obchodu a kontaktu se zákazníkem: techniky prodeje, komunikace pro obchodníky, jednání s obtížnými klienty, telefon v rukách obchodníka, psychologie prodeje, argumentace a přesvědčivost, umění prezentovat, tréninky, workshopy a koučink pro obchodní oddělení, zákaznická orientace
 • Rozvoj pracovníků call center: orientace na zákazníka, základy profesionální komunikace po telefonu, nadstavbové komunikační tréninky, řešení standardních a obtížných situací v telefonickém kontaktu s klienty, prodej po telefonu, psychologie prodeje, vymáhání pohledávek po telefonu, speciální tréninky pro různá oddělení CC
 • Všeobecné schopnosti a dovednosti: komunikační tréninky, řešení konfliktů, organizace času, asertivita, empatie, prezentační dovednosti, zvládání zátěže a stresu, osobní motivace a budování kariéry, profesionální telefonování
 • Manažerské systémy: strategický management, marketing, public relations, Six Sigma, TQM (Total Quality Management), ISO 9001:2000, EFQM Excellence Model, TPM (Totálně produktivní údržba), reengineering, inovační management, management změny, projektový management, Balanced Scorecard, ITIL a IT Service Management
 • Nástroje a techniky: statistické metody řízení (SPC), plánování experimentů (DOE), analýza možných chyb a jejich následků (FMEA a FMECA), přenášení požadavků zákazníků do procesů (QFD), hodnotová analýza, metoda Global 8D řešení problémů, metoda 5s – management pracovního prostředí

 
• Veřejné kurzy
 
Veřejné kurzy
 
• Partneři
 

SPINFBE je zakládajícím členem mezinárodní sítě poradenských firem SPIN.

U2Konzultační společnost U Quadrat je partnerem FBE pro Německo, Rakousko a Švýcarsko.

PMFJsme členy PMF, největší HR komunity v České republice.
 
• Přehled tréninkových kurzů a workshopů
 
Prehled_kurzu_dlazdice