okraj
FBE logo sk FBE Bratislava
 
 
Nejvíc se chtějí zlepšovat firmy, které jsou dobré už dnes.

Mezi Vaše klienty patří mnohé významné společnosti. Uveďme například Škoda Auto a její dodavatele, Volkswagen, či vícero bankovních domů. Co jim radíte?

Pohybujeme se ve dvou oblastech. Jednou je oblast zlepšování procesů ve firmě, druhá se týká komunikace, vedení lidí, rozvoje lidských zdrojů. Jsme jim partnerem při utváření jejich firemní kultury.

Jak přijímají Vaše rady?

Větší část z nich je na tento druh poradenství a tréninku zvyklá ze zemí, kde sídlí jejich mateřské společnosti. Převážně jde o firmy, které mají ambice investovat do rozvoje, do lidského kapitálu. Je tu jistý paradox. Nejvíc se chtějí zlepšovat ti, kteří jsou dobří už dnes.

Jak je to s úrovní firemní kultury v Čechách a na Slovensku? Co v této oblasti přinesl příchod zahraničních investorů?

V oblastech vystavených tvrdé konkurenci se firemní kultura v posledních letech zlepšila. Některé zahraniční firmy ukázaly, že kulturu zaměřenou na kvalitu je možné v Čechách a na Slovensku vybudovat zrovna tak, jako kdekoli jinde v ekonomicky vyspělém světě. Například výsledky firem v oblasti automobilového průmyslu přesvědčily i skeptiky. Změny nastaly i v oblastech jako jsou například finanční služby. Pokud v některé bance nemáte pocit, že se kultura řídí heslem Náš zákazník je náš pán, není problém jít dál a najít místo, kde to platí. Zahraniční investoři buď postaví závod na zelené louce nebo vstoupí do už zaběhlé firmy.

 

Kteří z nich prosadí vlastní firemní kulturu jednodušeji?

Podle našich zkušeností je to, alespoň v první fázi trvající dva až tři roky, jednodušší pro společnosti, které začínají na zelené louce. Je totiž lehčí do firmy nepřijmout toho, kdo se nechce ztotožnit s její kulturou, než se s podobným zaměstnancem rozloučit.

Jak dlouho trvá přebudování firemní kultury?

První výsledky se dají zaznamenat už po několika měsících. Důsledky systémových změn se většinou projeví v druhém roce. Při pokračujícím úsilí a s tím, jak si změny osvojí rozhodující část zaměstnanců, je možné po třech až pěti letech očekávat výrazné projevy nové podnikové kultury.

Jak rychle se dokáží novým požadavkům přizpůsobit čeští a slovenští zaměstnanci?

Po nástupu zahraničních firem mnohé z nich vsadily na mladé lidi. Ve většině případů to umožnilo poměrně rychle vybudovat pragmatickou, na výsledky orientovanou firemní kulturu. Problémy však v tomto případě mohou nastat po několika letech. Známe je jako symptomy z jednogeneračních sídlišť. Ve stejné věkové struktuře se potom přirozený růst v kariéře dá těžko zabezpečit a chybí i možnost učit se od osobnostně zralých lidí. Dobrých výsledků je možno dosáhnout, pokud firma vsadí na lidi ochotné vstupovat do rizika změny a neustále růst. To je důležitější, než datum narození.

na otázky odpovídal Ing. Daniel Laco (FBE)

 
• Veřejné kurzy
 
Veřejné kurzy
 
• Partneři
 

SPINFBE je zakládajícím členem mezinárodní sítě poradenských firem SPIN.

U2Konzultační společnost U Quadrat je partnerem FBE pro Německo, Rakousko a Švýcarsko.

PMFJsme členy PMF, největší HR komunity v České republice.
 
• Přehled tréninkových kurzů a workshopů
 
Prehled_kurzu_dlazdice