Uvedená témata a forma rozvoje reagují na aktuální situaci, když je mnoho zaměstnanců společnosti neplánovaně na home office a navíc ve zvýšené osobní, pracovní a celospolečenské nejistotě.

V tomto kontextu vám nabízíme 4 tematické online moduly, zaměřené na aktuální potřeby vedoucích pracovníků stejně jako samotných zaměstnanců v této výjimečné situaci.

 

Online platforma

Pro realizaci online školení jsme připraveni nainstalovat a použít preferovanou on-line platformu zákazníka, případně společně vybrat platformu dohodou s podporou IT. Dobré zkušenosti máme například s platformou Zoom nebo Webex.

Pro účast na online modulu je potřeba, aby měli účastníci k dispozici internetové připojení a počítač s kamerou, mikrofonem a reproduktorem (např. laptop). 

 

Modul 1: Řízení týmu na home office a v nestandardní situaci

 • Nestandardní situace – jaké změny to představuje pro manažera a pro pracovníky
 • Vedení a řízení na dálku – jak nastavovat cíle, zadávat a rozdělovat úkoly, domlouvat mítinky, sledovat plnění, dávat zpětnou vazbu
 • Specifická komunikace na dálku: ověřování porozumění a srozumitelné zadávání úkolů
 • Pravidelná online kontrola
 • Řízení na dálku a emoce - prostor pro emoce a reagování na emoce pracovníků
 • Interakce s účastníky, odpovídání na otázky

Modul 2: Motivace a podpora spolupracovníků na home office

 • Co aktuálně prožívají moji pracovníci, co to v nich vyvolává
 • Možnosti motivace na dálku
 • Lídr/manažer jako opora pro svůj tým – důležitost podpory a sociálního kontaktu na dálku
 • Moje vnitřní zdroje a vnitřní zdroje mých pracovníků – využití našich schopností a zkušeností z minulosti v nové nestandardní/stresové/nekomfortní situaci      
 • Emoce pracovníků a jak na ně reagovat, jak pomoci překonat negativní emoce
 • Práce s vlastní emocí
 • Nástroje, které můžeme použít
 • Interakce s účastníky a odpovídání na otázky
 • Cílové skupiny - Vedoucí pracovníci i zaměstnanci

Modul 3: Osobní efektivita a sebeřízení na home office

 • Sebeřízení a časový management při home office
 • Jak zorganizovat sám sebe, jak minimalizovat rozptýlení při práci doma a zvládat vyrušení
 • Skloubení pracovní a domácí/soukromé komunikace v nestandardní situaci
 • Jak se sladit s ostatními kolegy spolupracujícími na dálku
 • Psychohygiena při práci v home office
 • Příznaky stresu a základní pravidla prevence
 • Relaxační a protistresové techniky při home office
 • Interakce s účastníky a odpovídání na otázky

Modul 4: Zvládnutí emocí a sebemotivace ve výjimečné situaci

 • Nestandardní situace - co s ní
 • Co požívám – moje pocity a emoce, jak je identifikuji
 • Jak si uvědomovat svoje emoce a navigovat je správným směrem pro zvládnutí situace
 • Obava, hněv, frustrace... – jak se nezacyklit v dané situaci a využít sílu emocí na řešení neznámé a ohrožující situace
 • Moje vnitřní zdroje, jak je najít a umět využít
 • Sebemotivace v nestandardní situaci
 • Nástroje, které mi pomohou
 • Zvládání úzkosti a stresu v nestandardní situaci
 • Interakce s účastníky a odpovídání na otázky

Časový harmonogram online bloku je:

 • při dopolední verzi: 9:00 až 12:00 hod (v rámci modulu jsou 2 krátké psychohygienické přestávky)
 • při odpolední verzi 13:00 až 16:00 hod (v rámci modulu jsou 2 krátké psychohygienické přestávky)
 • Návrh možných termínů je dohodou se zadavatelem

 

Maximální počet účastníků jednoho interaktivního online modulu je 12.